ΔΡ. ΒΑΛΕΝΤΙΝ ΣΝΑΪΝΤΕΡ

Ιστορικός Β' Παγκοσμίου Πολέμου

ΑΡΘΡΑ / ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

"Deux chaînons du vaste réseau de camps américains pour prisonniers de guerre allemands de la Seconde Guerre mondiale."

Revue archéologique de l'Est 67 (2018), σ. 425-471.

Με τους Ζιλ Ντεπλάνκ και Νικολά Γκαρμόν

200 IJMH_038_02_cover-1.jpg

"Burying Friend and Foe: The Employment of German Prisoners of War in the Construction of Military Cemeteries in Normandy after 6 June 1944."

International Journal of Military History and Historiography 38 (2018),

σ. 196-222.

"Une gestion très pragmatique des prisonniers allemands par les Américains."

Στο Broillard, Anne, Lenoël, Benoît (επιμ.), Prisonniers allemands en Normandie, Un camp américain - Foucarville, 1944-1947

Κρεγί: OREP, 2017, σ. 14-15.

"Regards croisés sur la présence allemande en Normandie : civils et soldats témoignent de leurs rapports avec l'autre."

Στο Agostini-Ouafi, Viviana, Leroy du Cardonnoy, Eric, Berenger, Caroline (επιμ.), Récits de guerre France-Italie, Débarquement en Normandie et Ligne gothique en Toscane

Παρίσι: Indigo & Côté-femmes éditions, 2015, σ. 63-88.

"Mise en contexte historique : Le camp de Coyolles"

Στο Desplanque, Gilles et al., Coyolles (Aisne) : Déviation de Gondreville, Rapport de fouille

Λον: Conseil général de l'Aisne, 2015, σ. 174-198.

"Französische Erinnerung im Wandel, Die öffentliche Wahrnehmung der deutschen Besatzung."

Dokumente/Documents, Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog/Revue du dialogue franco-allemand 1/2015, σ. 31-34.

"Soldatenfriedhöfe und Kriegsmuseen, Neue Beispiele von Erinnerungskultur."

Dokumente/Documents, Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog/Revue du dialogue franco-allemand 1/2015, σ. 29-30.

"American, British and French POW camps in Normandy (1944-1948). Which role for archaeology in the memorial process?"

Στο Mytum, Harold, Carr, Gillian (επιμ.), Prisoners of War, Archaeology, Memory, and Heritage of 19th- and 20th-Century Mass Internment

Νέα Υόρκη: Springer, 2012, σ. 117-128.

"Prisonniers de guerre."

Στο Quétel, Claude (επιμ.), Dictionnaire du Débarquement

Rennes: Éditions Ouest-France, 2011, σ. 562-564.

Με τον Κριστόφ Πριμ

"Mise en contexte : Le camp de La Glacerie."

In Early, Robert, Person, Catherine, La Glacerie (Basse-Normandie – Manche). Le camp de prisonniers de guerre : camp de travail 112 A (1944-1946), Rapport final d’opération

Καρπικέ: Oxford Archéologie Grand Ouest, Κάν: DRAC Basse-Normandie – SRA, 2011, 2 τόμοι.

"Les prisonniers de l'Axe."

Στο Leleu, Jean-Luc, Passera, Françoise, Quellien, Jean, Daeffler, Michel (επιμ.), La France pendant la Seconde Guerre mondiale, Atlas historique

Παρίσι: Fayard, Ministère de la Défense, 2010, σ. 272-273.

"Les divisions allemandes en Basse-Normandie pendant l'Occupation: étude quantitative et qualitative (19 juin 1940 – 5 juin 1944)."

Annales de Normandie, 55:5, 12/2005, σ. 427-458.